.
..


Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2007

Fleetwood Mac - Hypnotized


Εδώ η Christine McVie με τον Bob Welch σε ένα πολύ όμορφο τραγούδι από το Mystery To Me [1973] των Fleetwood Mac
ψψψψψψψψψψψψψψψψψψψ
Written by Bob Welch.

Its the same kind of story
That seems to come down from long ago
Two friends having coffee together
When something flies by their window
It might be out on that lawn
Which is wide, at least half of a playing field
Because theres no explaining what your imagination
Can make you see and feel

Seems like a dream
(they) got me hypnotized

Now its not a meaningless question
To ask if theyve been and gone
I remember a talk about north
Carolina and a strange, strange pond
You see the sides were like glass
In the thick of a forest without a road
And if any mans ever made that land
Then I think it wouldve showed

Seems like a dream
(they) got me hypnotized

They say theres a place down in mexico
Where a man can fly over mountains and hills
And he dont need an airplane or some kind of engine
And he never will
Now you know its a meaningless question
To ask if those stories are right
cause what matters most if the feeling
You get when youre hypnotized

Seems like a dream
(they) got me hypnotized
 
Visit InfoServe for Blogger backgrounds or to create website designs.