.
..


Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2008

Queen + Paul Rodgers - C-lebrity / Say It's Not True

**
Η συνεργασία των Queen με τον Paul Rodgers γέννησε το LP The Cosmos Rocks στις 15 Σεπτεμβρίου. Είχε προηγηθεί το ζωντανό Return of the Champions (2005). Μέχρι τώρα έχουν κυκλοφορήσει 2 single , τα Say It's Not True και C-lebrity. Το Say It's Not True γράφτηκε για την ενίσχυση του ιδρύματος του Nelson Mandela για το AIDS. Όλες οι εισπράξεις από το single θα δοθούν εκεί ενώ το τραγούδι είχε προσφερθεί για ένα διάστημα δωρεάν για κατέβασμα από την επίσημη σελίδα των Queen. Επίσης το τραγούδι σε ακουστική εκδοχή υπήρχε και στο Return of the Champions.

C-lebrity

Ain’t got no hope
Got no idea
What to do
Or why I’m here
Wanna get my face
On your TV
I wanna be heard
I want to be seen

Ain’t got nothin’
No
Nothing
Nothin’ to show
Make me a c-lebrity

I want to be
A face on TV
(I wanna be on your screen)
Then you can see
I’m a c-lebrity

I wanna get my features
In magazines
See this creature on every street
On every screen
Write my life story
Before I’m twenty one
I got to tell the world
They may say I’m dumb but er

Ain’t got nothin’
No
Nothing
Nothing to show
Make me a c-lebrity

I want to be
A face on TV
(I wanna be on your screen)
Then you can see
I’m a c-lebrity

I wanna be a star
In a Broadway musical
They’re gonna love me
I can’t sing or dance at all
Some may say I’m lackadaisical
And if I was real good
I’d stand no chance at all

I want to be
A face on TV
(Yeah I wanna be on your screen)
Then you can see
I’m a c-lebrity
Then you can say
You knew me one day
Then you will see
I’m a c-lebrity

C c-lebrity
Wanna be a c c c-lebrity
Make my dream come true
C c-lebrity
Wanna be a c c c c-lebrity
I wanna be heard
I want to be seen
On every TV screen


Say It's Not True

The harder we play
The faster we fall
When we think that we know it all
We know nothing at all

The letter arrives
Like a bolt from the blue
So what's left of your lives
All your dreams lost to you

Say it ain't true
Say it today
When I open my eyes
Will it all go away

Say it's not true
Say it's not real
Can't be happening to you
Can't be happening to me

It's hard not to cry
It's hard to believe
So much heartache and pain
So much reason to grieve

With the wonders of science
All the knowledge we've stored
Magic cocktails for lives
People just can't afford

Say it's not true
You can say it's not right
So hard to believe
The size of the crime

Say it's not true
You can say it's not real
Could be happened to you
Could be happened to me
 
Visit InfoServe for Blogger backgrounds or to create website designs.