.
..


Κυριακή, 27 Μαΐου 2007

Kamelot - Ghost Opera


Το Ghost Opera προέρχεται από το ομώνυμο LP των Kamelot που κυκλοφορεί σε λίγες μέρες
ddddddddddddddddddddddddddd
Once a while
When your sorrows have a name
And day is dark as night
No remorse and no redemption
Close the door
Can you hear the crowd is waiting
For the last encore
Screaming out for my attention

Chanting my name

Welcome all to curtain call
At the opera
Raging voices in my mind
Rise above the orchestra
Like a crescendo of gratitude

This is my song

Like the dead
I am on the other side
Their howling in my head
No remorse and no redemption
Hush my dear
Let the music fill the night
And soon it’s all we hear

Screaming out for my attention

Chanting my name
Chantimg my name

Welcome all to curtain call
At the opera
Raging voices in my mind
Rise above the orchestra
Like a crescendo of gratitude

Don’t wake me until it’s over
I, I may be dreaming awake

Chanting my name
Chantimg my name

Welcome all to curtain call
At the opera
Raging voices in my mind
Rise above the orchestra

Welcome all to curtain call
At the opera
Raging voices in my mind
Rise above the orchestra
 
Visit InfoServe for Blogger backgrounds or to create website designs.