.
..


Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011

Pain Of Salvation - Where It Hurts / Healing Now

Η αλογόκριτη έκδοση του βίντεο του Where It Hurts από το περισυνό Road Salt One  των Pain of Salvation, που αποτελεί ουσιαστικά  ένα εξαιρετικό δίδυμο άλμπουμ με το νέο τους LP  Road Salt Two. Οι Pain of Salvation επισκέφθηκαν Θεσσαλονίκη και  Αθήνα στις 14 και 15 Οκτωβρίου.

Tell me where it hurts, so I can reach the pain.  
Tell me where it hurts. 
Just pump it through my vain.  
Be brave and tell me where it hurts.
There's something deep inside than you don't want to show.
There's something that you hide, 'cause you're afraid I'll go. But no.  
Tell me where it hurts.
You tell me not to go. (Tell me where it hurts)  
Say you want to be my holy grail. (Tell me where it hurts)  
And your skin is white like fallen snow. (Tell me where it hurts)  
I don't want to leave my marks. (Tell me where it hurts)
But if I do, are you brave enough to let me through to touch you where it hurts?
I'll touch you where it hurts.
I'll touch you where it hurts.  
I'll touch you where it hurts.  
And you can touch me.  
Come on and touch me where it hurts.
Everyone I know seems to be broken inside.  
Everybody hurting just from being alive.
Touch me where it hurts.  
Touch me where it hurts.  
Touch me where it hurts.  
Touch me where it hurts.
Come touch me where it hurts

Από το Road Salt Two προέρχεται το Healing Now:Heal me now.
Remove these old scars from my soul.
Heal me now.
Unhinge this dry skin from my bones.

And even though I can't forget the many times I've cried.
And even though I can't forgive the many ways I've died.
I am healing now.
And I still kick the dust from this road.
And I'm still alive.
Just a little less so.
Than before.

Heal me now.
And wash these old tracks from my road.
Heal me now.
This prodigy walked himself old.

And I'm healing now.
And I'm trying to find my way home.
And I'm still alive.
And I just thought that you should know.
That perhaps I'll cry.
And perhaps I will die.
But for now I'm still alive.
Just a little less so than before.
Just a little less so than before.
Just a little less so than before.
Just a little less so.
Than before.

 
Visit InfoServe for Blogger backgrounds or to create website designs.