.
..


Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2010

Skunk Anansie - My Ugly Boy

File:Skunk Anansie Wonderlustre.jpg


Το My Ugly Boy είναι το πρώτο σινγκλ από το καινούριο άλμπουμ των Skunk Anansie, Wonderlustre που είχαν να κυκλοφορήσουν άλμπουμ από το 1999.  Είχε μεσολαβήσει βέβαια το Smashes and Trashes (2009) που ήταν όμως ουσιαστικά "Greatest Hits".

The cheaper the face I love it
rough but beautiful
and wherever he likes to go
the dirtiest girls will show

The sweeter the ways I love him
warm but beautiful
'cos wherever he likes to go
the freakiest boys will blow

Blown away
my ugly boy
my sweetest toy
my ugly boy, boy, boy

The cheaper the face I love him
odd but fruitful
cos the better the bitch I roll
the harder /faster/ he will fall

Fall for me
my ugly boy
my sweetest toy
my ugly boy, boy, boy

my ugly boy
my sweetest toy
my ugly boy, boy, boy

And I know what I'd like to do
Take him down and make him fall
and i know how I'd like to roll
my, my ugly boy

my ugly boy
my sweetest toy
my ugly boy,

my ugly boy
my sweetest toy
my ugly boy, boy, boy


 
Visit InfoServe for Blogger backgrounds or to create website designs.