.
..


Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2010

Michael Kiske, Amanda Somerville - Silence
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/4/4c/K-S_cover.jpg

Το πρώτο σινγκλ από το άλμπουμ  Kiske / Somerville, προϊόν της συνεργασίας των Michael Kiske και Amanda Somerville που κυκλοφορεί στις 24 Σεπτεμβρίου.

Is it just a dream or is it just a deja vu from nowhere?
I hide myself my feelings where hurt long ago
Just curious in the middle of a lonely road
I turn myself away through the day

I'm running in the night
Got nowhere else to hide
I'm looking through this wounding heart inside me
I'm walking without aim
No destination pouring rain
Or is it just the end my lonely road

Hear now, I wonder how can feelings hurt
Hear now, when silence speaks louder than words

No regret, another morning in another place
No looking back, just turn myself away
There is innocence and silence that starts long ago
A destiny without you

I'm running in the night
Got nowhere else to hide
I'm looking through this wounding heart inside me
I'm walking without aim
No destination pouring rain
Or is it just the end my lonely road

I am ready for a fight no matter how you try
I would be the one surviving without fortress
I would mend my broken heart, you can't tear it apart
Or is it just the end my lonely road

Hear now, I wonder how can feelings hurt
Hear now, when silence speaks louder than words
Hear now. I walk the boulevard of lonely dreams
Hear now, no matter if my end is near 

 
Visit InfoServe for Blogger backgrounds or to create website designs.