.
..


Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2010

Smashing Pumpkins - Freak
Το Freak προσφέρουν δωρεάν οι Smashing Pumpkins μέσα από την επίσημη σελίδα τους.

They poison our sweet Mother Earth
Destroy our sacred bodies to fill our mind's with junk and
They call this knowledge but knowing nothing means knowing far, far too much
They let our children starve in the name of peace
They march to the beat of a killing machine
Life is not a dream when you can't wake up from the dream you wanted
They'll pour the salt from your soul


Scars and bars and 51 stars
And faith and milk
I'm drinking filth and disease
Oh pretty please I'm begging freedom
There's lives to be blinded, servants un-kinded
Before we pay, and then we'll pay some more
Do you know the score? Cause I'm so bored
Life is not a dream when you can't wake up from the dream you wanted
They'll pour the salt from your soul
They'll sell your wounds as evidence of your holes
 
Visit InfoServe for Blogger backgrounds or to create website designs.