.
..


Σάββατο, 17 Ιουλίου 2010

The Magnetic Fields - Always Already Gone

.


File:Magnetic-fields-realism.jpg


Aπό το πρόσφατο LP των The Magnetic Fields - Realism που κινείται σε πολύ πιο χαμηλούς τόνους από τον προκάτοχό του (Distortion -2008)


I tried hard to keep you,
I needn't have tried.
It seems you've decided.
When did you decide?
So this is the last time
I cry in the dark.
It seems you were always,
always already gone.

You never were happy,
You 'had to be free'.
You took all the freedom
You needed from me.
Then you and your freedom
Will flicker and yawn.
You're free to be always,
Always already gone.

I couldn't have dreamed you
But I might as well,
You leave me with only
A story to tell.
But at the beginning,
Our story is done
Because you were always,
Always already gone.
Always already gone
 
Visit InfoServe for Blogger backgrounds or to create website designs.