.
..


Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2010

Eels - In My Younger Days

File:Eels - End Times.jpg

Στις 19 Ιανουαρίου κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ των Eels, End Times για το οποίο ήδη έχουν ετοιμάσει δύο βίντεο:

In My Younger DaysIn my younger days
This wouldn't have been so hard
I would have just shrugged it off
But now it's tough
I'm not so rough
And I've got a little ways to go
It's not over yet I know
But it feels not so far away

In my younger days
This still would've knocked me down
But I would've just bounced right back you know
Now I'm a statistic
But I'm not fatalistic
I'm not yet resigned to fate
And I'm not gonna be ruled by hate
But it's strong, and it's filling up my days

In my younger days
I would've just chocked it up
As part of my ongoing education
But I've had enough
Been through some stuff
And I don't need any more misery
To teach me what I should be
I just need you back


και

Little BirdCrazy guy with a matted beard
Standing on the corner
Shouting out "end times are near"
And nobody noticing

But I can hear him loud and clear
She is gone now, and nowhere near
Seems like end times are here

I walk around a puddle in the street
And head on home
Outside my window there's a cat in heat
Shut up cat and leave me alone

There ain't no heat on round here
I don't feel nothing now, not even fear
Now that end times are here

Now everyone's crazy and lost their minds
Just look at the world
Could all be over at any old time

And I can hear it loud and clear
The world is ending, and what do I care
She's gone, end times are here
 
Visit InfoServe for Blogger backgrounds or to create website designs.