.
..


Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2009

The Dandy Warhols - Plan AΜε διαφορετική μίξη και τίτλο (The Dandy Warhols are Sound ) ξανακυκλοφόρησαν πρόσφατα οι The Dandy Warhols το Welcome to the Monkey House (2003)

All of us, all of us sing about it.
All of us, sing about it.

All of us, all of us sing about it.
All of us, sing about it.

All of us, all of us sing about it.
All of us, sing about it.

All of us, all of us sing about it.
All of us, sing about it.

All of us, all of us sing about it.
All of us, sing about it.

All of us, all of us sing about it.
All of us, sing about it.

Must be some kind of planet
For all the people who can manage.
All of us who can handle it,
With all of this damage.

All of us, all of us sing about it.
All of us, sing about it.

There must be some kind of message
Simple plot somehow impressive.
Anyone who can think of something
Come on now, just express it.

ooh-ooh-ooh, ooh ooh ooh-ooh-ooh,
ooh ooh ooh-ooh-ooh, ooh ooh ooh-ooh-ooh, ooh-ooh.

ooh-ooh-ooh, ooh ooh ooh-ooh-ooh,
ooh ooh ooh-ooh-ooh, ooh ooh ooh-ooh-ooh, ooh-ooh.

Must be some kind of planet
For all the people who can manage.
All of us who can handle it,
with all of this damage.

ooh-ooh-ooh, ooh ooh ooh-ooh-ooh,
ooh ooh ooh-ooh-ooh, ooh ooh ooh-ooh-ooh, ooh-ooh.

ooh-ooh-ooh, ooh ooh ooh-ooh-ooh,
ooh ooh ooh-ooh-ooh, ooh ooh ooh-ooh-ooh, ooh-ooh.

ooh-ooh-ooh, ooh ooh ooh-ooh-ooh,
ooh ooh ooh-ooh-ooh, ooh ooh ooh-ooh-ooh, ooh-ooh.

[note: all the rest of the lines are sung over each other for the rest of the track]

ooh-ooh-ooh, ooh ooh ooh-ooh-ooh,
ooh ooh ooh-ooh-ooh, ooh ooh ooh-ooh-ooh, ooh-ooh.
All of us, all of us sing about it.
All of us, sing about it.
 
Visit InfoServe for Blogger backgrounds or to create website designs.