.
..


Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2009

Dino Valente / Time/ Children Of The Sun ++ Quicksilver Messenger Service - Just For Love Part 1 / Dino's Song

-
15 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το θάνατο του Dino Valente ή Valenti (πραγματικό του όνομα ήταν το Chester (Chet) William Powers), μιας από τις μεγάλες μορφές που συνύφαναν το θρύλο των Quicksilver Messenger Service. Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα που έχει φτιαχτεί γι αυτόν όπου μπορείτε να ακούσετε και τα τραγούδια του περιδιαβαίνοντας τη δισκογραφία του.

Dino Valente -TimeTime slipping away, new dreams born every day
Suddenly, these dreams are behind you
Ever falling like rain, changing again and again
Is there someone who loves you
We may only be here one time...for all anyone knows
and we already share one mind, what more could we ask for
than sunlight...born of the dawn, night dreams...having all flown
in tune with creation
We may only be here one time...for all anyone knows
and we already share one mind, baby what more could we ask for
Than time, slipping away, new dreams born everyday

In tune with creation


Dino Valente - Children Of The SunLet me pull your coat my friend...the game you play you'll never win.
It's not a game that's played by rules...It's made by men to be played by fools.
Solitude that's all you'll gain...life is what you lose my friend.
You better stop! Take a look around, somebody can see you.
You feel that life is speeding by, you laugh to laugh and you end up cryin'.
All the others that you see, aren't half as real as they could be.
You hear them sayin it's all a game, wonder if you're goin' insane.
You better stop! Take a look around, I'm sure somebody loves you.
Ah come with me, take the lead, know you're mind.
There's no time to weep for those you'll have to leave behind.
Know as the river's run, you are children of the sun.
Live for love and life alone, there's no time to own anybody.
You go along with what you see, still you know you're not free.
You say of course I'm just one man, if they can't change it no one man can.
Yet it should be plain to see, they are they and we are we,
and hasn't anybody told you baby how much we need you?
Come away, take the lead, know you're mind.
No time , I wouldn't lie to you baby, there's just no time.
You know as the river's run, you are children of the sun.
Live for love and life alone, there's no time here to own anybody .
You think that you can fool em all, you say that life's a cherry ball.
Everything is alright, and nothin's got ya uptight.
Yet alone awake at night you're lyin', you think nobody hears you cryin'.
You better stop! Take a look around, baby I always hear you.
Come with me, take the lead, know you're mind.
There's no time to weep for those who'd rather sleep behind.
Know as the river's run, you are children of the sun.
Live for love and life alone, there's no time in your mind to own anybody.
There will be those who try to put you down, they'll say you don't know you're way around.
They'll tell you that you're not a gas, they'll tell their girlfriends you ain't got no class.
Do everything that they can do, to try get you thinking there's something radically wrong with
you better stop! Take a look around, honey they got all the problems.
Then come away, take the lead, know you're mind.
There's no time baby to weep for those who'd obviously rather sleep behind.
Know as the river's run, you are children of the sun.
Live for love and life alone, there's no time to spend bendin you'r mind,

Tryin to find some way to own anybody.


***********************
Quicksilver Messenger Service-Just For Love Part 1Just for love, like the wings of some high flying bird
are the songs I will sing to you, you can hear every word
that I ever heard, come to you

Of the people I've been, of the visions I have seen
Of the things I think about, of situations I've been in sometimes
and the places I have been at times, just tryin to be

These things can only happen, once in a lifetime
These things can only matter here if you have time
Someone will touch you softly, and it will be me
Someone will call your name and then come to me free

Free as the wind
Free as the rain falling
Free as the night
Free as nature calling

*******************
Quicksilver Messenger Service-Dino's Song*I don't ever want to see you crying,
And I don't ever want to see you blue,
oh no, all I ever wanted to do was know you
And maybe hope you could know me too.
Well I don't ever want to make you sorry
For anything you've ever said or done,
Oh no, all I ever wanted to do was love you,
And maybe hope you could love me too.
And it's all right baby, I'm in love with you,
And it's all right, I would never make you blue or try to play with you,

Well I don't ever want to spoil your party, babe,
Or tell you where to go or what to do,
Oh no, all I ever wanted to do was know you,
There may be hope you could know me too.
And it's all right baby, I'm in love with you,
And it's all right, I would never make you blue or try to play with you,

Well I don't ever want to spoil your party, babe,
Or tell you where to go or what to do,
Oh no, all I ever wanted to do was love you,
There may be hope you could love me too


*Την εποχή που το συγκρότημα κυκλοφόρησε το κομμάτι που ήταν γραμμένο από τον Dino Valente αυτός δεν ήταν στη σύνθεσή τους
 
Visit InfoServe for Blogger backgrounds or to create website designs.