.
..


Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2009

Bob Dylan - Christmas Island / Do You Hear What I Hear?

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/5e/Heart_dylan_lp.jpg

Από τους πρώτους που ανοίγουν το χορό των χριστουγεννιάτικων κυκλοφοριών ο Bob Dylan με το Christmas In The Heart, που θα κυκλοφορήσει στις 13 Οκτωβρίου και οι εισπράξεις του θα δοθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Christmas Island
Let's get away from sleigh bells
Let's get away from snow
Let's make & break some Christmas rules
I know the place to go
How'dja like to spend Chrismas on Christmas Island?
How'dja like to spend the holiday away across the sea?
How'dja like to spend Christmas on Christmas Island?
How'dja like to hang a stocking on a great big coconut tree?

How'd you like to stay up late like the islanders do?
Wait for Santa to sail in with your presents in a canoe
If you ever spend Christmas on Christmas Island
You will never stray for everyday your Christmas dreams come true
On Christmas Island your dreams come true

Do You Hear What I Hear?Said the night wind to the little lamb
Do you see what I see
Way up in the sky little lamb
Do you see what I see
A star, a star
Dancing in the night
With a tail as big as a kite
With a tail as big as a kite

Said the little lamb to the shepard boy
Do you hear what I hear
Ringing through the sky shepard boy
Do you hear what I hear
A song, a song
High above the tree
With a voice as big as the sea
With a voice as big as the sea

Said the shepard boy to the mighty king
Do you know what I know
In your palace wall mighty king
Do you know what I know
A child, a child
Shivers in the cold
Let us bring him silver and gold
Let us bring him silver and gold

Said the king to the people everywhere
Listen to what I say
Pray for peace people everywhere
Listen to what I say
The child, the child
Sleeping in the night
He will bring us goodness and light
He will bring us goodness and light

The child, the child
Sleeping in the night
He will bring us goodness and light

 
Visit InfoServe for Blogger backgrounds or to create website designs.