.
..


Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2009

AFI- End TransmissionΑπό το καινούριο άλμπουμ των AFI Crash Love που κυκλοφόρησε στις 29 Σεπτεμβρίου

Pull the top down, use your knees to drive.
I'll make it worth your while just let me taste the sky.
You pressed your mouth on mine and fed me a star
Then said "we never can truly know who we are."
Know who we are.

With the lights out and the night inside
The broken radio was playing suicide.
I felt myself falling.
I confessed to you "I saw a body."
You said you'd seen a few.

This night has only just begun.
If there's discretion that you've not abandoned now's the time.
We'll burn to best the morning's son.
Go grab your bag I'll bring the gun, the gun.

Keep the top down use your knees to drive.
I'll hide these words. They're only yours to find.
You pressed your mouth on mine and said they'd call us stars.
You said "we never can truly know who we are."

This night has only just begun.
If there's discretion that you've not abandoned now's the time.
We'll burn to best the morning's son.
Go grab your bag I'll bring the gun, the gun.

Everything was burning bright.
Everyone was frightened.
You said stay strong.
Everybody knowing that what we'd invited
Still remains when we're gone.

This night has only just begun.
If there's discretion that you've not abandoned now's the time.
We'll burn to best the morning's son.
Go grab your bag I'll bring the gun, oh.

This night has only just begun.
If there's discretion that you've not abandoned now's the time.
We'll burn to best the morning's son.
Go grab your bag I'll bring the gun, the gun.
I'll bring the gun
 
Visit InfoServe for Blogger backgrounds or to create website designs.