.
..


Κυριακή, 26 Ιουλίου 2009

Arctic Monkeys - Crying Lightning

File:Crying lightning.jpg

Το Crying Lightning είναι το πρώτο σινγκλ του νέου άλμπουμ των Arctic Monkeys - Humbug, που θα αρχίσει να κυκλοφορεί από τις 19 Αυγούστου (31 Αυγούστου στην Ελλάδα).


Sat in the café by the cracker factory,
He were practising a magic trick,
And my thoughts got rude, as you talked and chewed,
On the last of your pick and mix.

Said your mistaken if you thinking that I am gun’ go cold before
As you bit into your strawberry lace,
And then a flip in your attention in the form of a gobstopper,
Is all you have left and all is going to waste.

Your past-times, consisted of the strange,
And twisted and deranged,
And I love that little game you had called,
Crying lightning,
And how you like to aggravate the ice-cream man on rainy afternoons.

The next time that I caught my own reflection,
It was on its way to meet you,
Thinking of excuses to postpone.
You never look like yourself from the side,
But your profile did not hide,
The fact you knew I was approaching your throne.

With folded arms you occupy the bench like toothache
Saw them, puff your chest out like you never lost a war.
And though I try so not to suffer the indignity of a reaction
There was no cracks to grasp or gaps to claw.

And your past-times, consisted of the strange,
And twisted and deranged,
And I hate that little game you had called,
Crying lightning,
And how you like to aggravate the icky man on rainy afternoons.

Uninviting,
But not half as impossible as everyone assumes,
You are crying lightning.

Your past-times, consisted of the strange,
And twisted and deranged,
And I hate that little game you had called,
Crying lightning,
Crying lightning,
Crying lightning,
Crying lightning.

Your past-times, consisted of the strange,
And twisted and deranged,
And I hate that little game you had called,
Cry-ing.
 
Visit InfoServe for Blogger backgrounds or to create website designs.