.
..


Τρίτη, 9 Ιουνίου 2009

Κasabian - FireΝέο σινγκλ από το West Ryder Pauper Lunatic Asylum των Kasabian. Το West Ryder Pauper Lunatic Asylum κυκλοφόρησε στις 7 Ιουνίου.

Take me into the night
And I'm an easy lover
Take me into the fight
And I'm an easy brother
And I'm on fire

Burn my sweet effigy
I'm a road runner
Spill my guts on a wheel
I wanna taste uh-huh
And I'm on fire
And I'm on fire

And I'm on fire
I'm on fire
Whoo Whoo
Whoo Whoo

Wire me up to machines
I'll be your prisoner
Find it hard to believe
You are my murderer
I'm on fire, look behind you
There's a falling sky

I'm on fire
I'm on fire
Whoo Whoo
Whoo Whoo

I'm on fire
I'm on fire
Whoo Whoo
Whoo Whoo
 
Visit InfoServe for Blogger backgrounds or to create website designs.