.
..


Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2008

Minus the Bear - Guns & Ammo / Pachuca Sunrise

Στο EP Acoustics που κυκλοφόρησαν οι Minus the Bear παρουσιάζουν το καινούριο
Guns & Ammo


και άλλα παλιότερα κομμάτια σε ακουστική εκτέλεση ανάμεσα στα οποία και το
Pachuca Sunrise


Midnight on a beach in the Mediterranean
And I miss you
Even here, taking it all in
The sand, silvered, carries the moon on its shoulders
Is it possible to put this night to tune, and move it to you?

Don't cry, I'll bring this home to you,
If I can make this night light enough to move
Don't cry, i'll bring this home to you

Cargo ships move by, tracing on the horizon line
There's a luster from the city lights on the waves that kiss our feet
And we're thinkin' of goin' in (thinkin' of goin' in),
The time's getting thin

Don't cry I'll bring this home to you,
If I can make this night light enough to move
Don't cry I'll bring this home to you,
If I can make this, if I can make this...

Don't cry I'll bring this home to you,
If I can make this night light enough to move
Don't cry I'll bring this home to you

This is a city for not sleeping; The clocks are set by feel
At this moment, from where I sit, none of it seems real

Don't cry I'll bring this home to you,
If I can make this night light enough to move

Don't cry I'll bring this home to you,
If I can make this night light enough to move

If I can make this, if I can make this move
If I can make this move

(Instrumentals)
 
Visit InfoServe for Blogger backgrounds or to create website designs.