.
..


Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2008

Quiet Riot - Cum On Feel The Noize /The Wild And The Young (ένας χρόνος από το θάνατο του Kevin DuBrow ]Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από το θάνατο του τραγουδιστή των Quiet Riot,
Kevin DuBrow στις 19 Νοεμβρίου του 2007. Ο Kevin DuBrow βρέθηκε νεκρός λίγες μέρες αργότερα στις 25 Νοεμβρίου

Quiet Riot - Cum On Feel The NoizeCome on feel the noise
Girls rock your boys
We'll get wild, wild, wild!
Wild, wild, wild!

So you think I got an evil mind,
I'll tell you honey

I don't know why
I don't know why

So you think my singing's out of time,
it makes me money

I don't know why
I don't know why, anymore
Oh no

So come on, feel the noise
Girls rock your boys
We'll get wild, wild, wild
Wild, wild, wild

Come on, feel the noise
Girls rock your boys
We'll get wild, wild, wild,
get wild

So you see I got a funny face,
I got no worries
And don't know why
I don't know why

Oh i gotta sing with some disgrace,
I'm in no hurry
And I don't know why
I don't know why, anymore
no, no, no

Come on, feel the noise
Girls rock your boys
We'll get wild, wild, wild,
wild, wild, wild

Come on, feel the noise
Girls rock your boys
We'll get wild, wild, wild,
get wild
Come on

Well you think we have a lazy time,
You should know better
I don't know why
I don't know why

So you say I got a dirty mind,
I'm a mean go getter
I don't know why
I don't know why, anymore
Oh no

Come on feel the noise
Girls rock your boys
We'll get wild, wild, wild,
Wild, wild, wild

Come on, feel the noise
Girls rock your boys
We'll get wild, wild, wild
get wild

Come on (come on) feel it
Girls rock your boys (girls rock it)
We'll get wild, wild, wild
We're gonna get wild (wild,wild,wild)

We're gonna get rocked tonight (come on feel the noise)

Rock it tonight (girls rock your boys)
We'll get wild, wild, wild
OH YEAH!!

Ah, ah, ah (wooooo)
Ah, ah, ah

Come on, feel the noise
Girls rock your boys
We'll get wild, wild, wild

Ah, ah, ah
Ah, ah, ah.
------------------------

Quiet Riot - The Wild And The Young
Times are changing
Nothing stays the same
For this jukebox generation

Adhere to fashion
Like computer games
Modern day communication

The news hard to take
Will fade tomorrow
They are the strong
They'll survive

The wild and the young
They all have their dreams
The wild and the young
They've got to be free
The sun never sets
For souls on the run
The wild and the young

Yeah
Hah!

Roaring passion
With no guilt or shame
It's accepting education, yeah!

Misbehaving
No regrets, no blame
With a bold kind of sophistication

So close to the edge
And high on the wire
They are not wrong
They're alive

The wild and the young
They all have their dreams
The wild and the young
They've got to be free
The sun never sets
For souls on the run
The wild and the young

Ha!

So close to the edge
And high on the wire
They are not wrong
They're alive

Look out!

Wild, wild
The wild and the
Young, y-y-y-young

The wild and the young
They all have their dreams
The wild and the young
They've got to be free
The sun never sets
For souls on the run

The wild and the young
They all have their dreams
The wild and the young
They've got to be free
The sun never sets
For souls on the run
The wild and the young

Oh yeah

The wild and the young
Oh

Right
 
Visit InfoServe for Blogger backgrounds or to create website designs.