.
..


Σάββατο, 21 Ιουνίου 2008

Martha Wainwright - Bleeding All Over You / So Many Friends / See Emily Play

Από το καινούριο cd της Martha Wainwright, I Know You're Married But I've Got Feelings Too. Το Bleeding All Over You είναι και το πρώτο single. Δεν υπάρχει ακόμα επίσημο videoclip παρά μόνο ζωντανές εκτελέσεις ανάμεσα στις οποίες και της διασκευής του See Emily Play. Μια γεύση από τα κομμάτια μπορείτε να πάρετε στην επίσημη σελίδα της
Martha Wainwright - Bleeding All Over You

(acoustic version)


There are days
When the cage
Doesn't seem
To open
Very wide at all
There are others
That would shock
The most
Indiscriminate
Lovers of all

My heart
Was made
For bleeding
All over you

You got
A girlfriend
And I can only
Talk about her
For so very long
Then my mind turns
Into my heart
And whispers
Into that dark cave
That I've been wrong

My heart was made
For bleeding
All over you
And I know
You're married
But I've got
Feelings too
And I still
Love you

You moved up North
You've got a farmhouse
There's cowshit
In your brain
And love in your heart
I'm in the city
And I'm trapped
Between two buildings
Aand having to start
At the start

You've got a daughter
Now you're a father
You have your pack
And they are wild

My heart was made
For bleeding
All over you
And I know
You're married
But I've got
Feelings too
And I still
Love you
I still love you

Na, na, na
Na, na, na

I've got
Feelings too
And I still
Love you
Yes
I still love you


Martha Wainwright - So Many Friends


And the children's eyes
They turn as I walk away
I am becoming a prey (?)
And the firelight
It burns in your eyes
There are times you despise me
You criticize me

I have lost so many friends
And I have gained so many memories

I can change the colours of the night
But the hum & the drum they stay the same
When you're tapping the same vein
And I have noticed lately
That the time that you took
To look at my face
Is gone without a trace
Oh, you despise me

I have lost so many friends
And I have gained so many memories
And I have lost so many friends
And I have gained so many memories

Over the years things disappear
But once in a while you call my name
In you, you've got the lovin' touch
And I live & breathe for the rush
Oh when we touch there's a rush
When we touch...

I have lost so many friends
And I have gained so many memories
And I have lost so many friends
And I have gained so many memories

Martha Wainwright - See Emily Play


Emily tries but misunderstands
She's often inclined to borrow somebody's dreams
Till tomorrow

There is no other day
Let's try it another way
You'll lose your mind and play
Free games for May
See Emily play

Soon after dark Emily cries
Gazing through trees in sorrow hardly a sound
Till tomorrow

There is no other day
Let's try it another way
You'll lose your mind and play
Free games for May
See Emily play
See Emily play
See Emily play
Emily play, Emily

Put on a gown that touches the ground
Float on a river forever and ever, Emily

There is no other day
Let's try it another way
You'll lose your mind and play
Free games for May
See Emily play
Free games for May
See Emily play
Free games for May
See Emily play
 
Visit InfoServe for Blogger backgrounds or to create website designs.